آموزش ساخت زمینه زمستان در فتوشاپ با افکت Double Exposure

ایجاد افکت زمستان

آموزش ساخت زمینه زمستان در فتوشاپ با افکت Double Exposure

در این آموزش نحوه ی ساخت یک افکت Double Exposure را با استفاده از لایه ها، ماسک گذاری و حالت لایه ها را خواهید آموخت.

  • نرم افزار: Photoshop CS3 +
  • درجه ی سختی: متوسط
  • زمان تخمینی کار: ۳۰ دقیقه

مرحله ی یک
تصویر مدل را باز کنید. با استفاده از روش مورد نظر خود مدل را از پس زمینه جدا کنید.
در اینجا یک fill layer جدید میان پس زمینه و مدل ایجاد شده است.

مرحله ی دو
با فشردن کلیدهای Ctrl+Shift+N یک لایه ی جدید ایجاد کنید.
ابزار Clone (S) را فعال نموده و موهای روی صورت را حذف کنید.
پس زمینه و fill layer را مخفی کرده و ادغام لایه ی مدل تکثیر آن به یک لایه ی جدید کلیدهای Ctrl+Shift+Alt+E را فشار دهید.

مرحله ی سه
یک سند جدید ایجاد کنید و به رنگ سفید رنگ آمیزی کنید.
در این آموزش از یک صفحه ی ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ پیکسل استفاده شده
اما اندازه های دیگر نیز قابل استفاده خواهند بود.
مدل ادغام شده را با استفاده از ابزار Move (V) به این لایه ی جدید انتقال دهید.

مرحله ی چهار
به مسیر Go/New Adjustment Layer/ Hue-Saturation رفته
و آن را بر روی Clipping Mask تنظیم نمایید.
Saturation value را بر روی ۸۷- قرار دهید.

مرحله ی پنج

یک لایه ی تنظیم Curves ایجاد کرده و روشنایی آن را کاهش دهید:

مرحله ی شش
تصویر زمستانی ۱ را با استفاده از ابزار Move بر روی سند در حال انجام قرار دهید.
پس زمینه ی سفید این تصویر را با استفاده از ماسک لایه حذف کنید.

مرحله ی هفت
حالت این لایه را به Screen 100% تغییر دهید:

مرحله ی هشت
قسمت انتخاب شده از ماسک تصویر زمستانی ۱ را با نگه داشتن کلید Ctrl و کلیک کردن بر لایه ی کوچک ماسک کلیک کنید.
لایه ی مدل را انتخاب کرده و آیکون ماسک لایه را از پایین پانل لایه ها(Layers) اضافه کنید. تا اینجا به این نتیجه می رسیم:

مرحله ی نه

تصویر زمستانی ۲ را به قسمت بالای سمت چپ صفحه اضافه نموده و آن را مانند تصویر زیر بچرخانید:
از ماسک لایه برای حذف بیشتر جزییات تصویر استفاده نموده و تنها این سه درخت را باقی بگذارید:

مرحله ی ده
از لایه ی تنظیم Curves برای روشن تر کردن افکت استفاده کنید.
درخت مشخص شده را مانند تصویر زیر پاک کنید:

مرحله ی یازده
لایه ی مدل و لایه ی تنظیم Hue/Saturation کلیپ شده را تکثیر کنید.
این لایه ها را به روی لایه ها کشیده و حالت لایه ی مدل را به Soft Light 100% تغییر دهید.
هدف محکم تر و نمایان تر شدن افکت می باشد.

مرحله ی دوازده

برای اضافه کردن افکت vignette به صحنه، یک لایه ی color fill جدید را در بالای لایه ها ایجاد کنید.
حالت این لایه را به Multiply 100% تغییر دهید.
در این لایه ی ماسک، از یک براش ملایم سیاه برای حذف قسمت میانی به خصوص فضای بین مدل و پس زمینه استفاده کنید.

مرحله ی سیزده
یک لایه ی تنظیم Curves برای افزایش کنتراست تمام صفحه ایجاد کنید.
لایه ی ماسک را انتخاب نموده و opacity براش را به ۱۵ تا ۲۰٪ کاهش داده تا افکت لبه های صفحه را کم نمایید.
نحوه ی انجام این کار بر روی ماسک را در تصویر مشاهده می کنید.

مرحله ی چهارده

با استفاده از لایه تنظیم تعادل رنگ مقداری رنگ به صحنه اضافه کنید:

مرحله ی پانزده

با استفاده از لایه ی تنظیم منحنی (Curves) رنگ را تغییر دهید:

مرحله ی شانزده
از یک لایه ی تنظیم Vibrance برای افزایش افکت نهایی استفاده نمایید:

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزشی فتوشاپ در عکاسی