• شماره های تماس :

    ۱۱۰ ۱۱۱ ۲۸ –  ۰۵ ۰۵ ۵۸ ۲۲  –   ۵۸۷ ۵۸۷ ۲۲ – ( ۰۲۱ )

    ۶۰ ۷۳ ۹۷۳ ۰۹۱۲

  • آدرس آموزشگاه :

    تهران – پاسداران – بالاتر از برج سفید – ابتدای گلستان سوم  – ساختمان ۱۲۰

    مرکز تخصصی آموزش عکاسی و تصویربرداری – تصویرگران پویا اندیش