• آموزش عکاسی

    آموزشگاه تخصصی عکاسی  تصویرگران پویا اندیش

    akkasi 01 77 - آموزشگاه عکاسی تصویرگران

آموزشگاه عکاسی تصویرگران پویا اندیش

با ۲۵ سال سابقه آموزشی ،
افتخار این را داریم که از سال ۱۳۸۵ ، آموزش های جامع عکاسی را در آموزشگاه تخصصی عکاسی  – تصویرگران پویا اندیش بنا نهادیم .
موفقیت هزاران هنرجوی متخصص تربیت شده عکاسی توسط ما خود گواه و گویای این واقعیت است .

دوره های آموزشی عکاسی

دوره های آموزشی تصویربرداری

آموزشگاه عکاسی تصویرگران پویا اندیش