photoshop edit akkasi 3 - آموزش فتوشاپ در عکاسیphotoshop edit akkasi 2 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسیsnow flake 1 - آموزش فتوشاپ در عکاسی

آموزش فتوشاپ در عکاسی

دوره های آموزش فتوشاپ در عکاسی

 • برای شما هم پیش آمده که هنگام گشت و گذار در اینترنت عکسی فوق العاده و تاثیر گذار از یک عکاس نظر شما را به خود جلب کرده باشد؟
 • به این فکر کرده اید که چرا برخی از عکس ها تا این حد جذاب و اثر گذارند ؟
 • چقدر به ویرایش عکس و خلق فضایی متفاوت و گاهی پیچیده فکر کرده اید؟
 • راجع به ویرایش حرفه ای عکس چه می­دانید؟
 • دوست دارید این کار را بیاموزید؟
 • راجع به فتوشاپ چه می­دانید؟

کاربرد فتوشاپ در عکاسی

یکی از هنرهایی که حیرت آور، خاص و متفاوت شناخته شده، هنر عکاسی است.
عکاسی، هنری سرشار از خلاقیت، ظرافت و تکنیک است که با رعایت هر کدام از این مولفه ها می توان تصاویر حیرت آور و بازگشت ناپذیری خلق کرد و صحنه هایی بی نظیر را در برابر  دیدگان تماشاگر قرار داد.
حال، برای بهتر و بی نقص بودن این تصاویر، می توان از ابزارهایی بهره برد که نهایت مطلوب هر عکاس را فراهم آورد.
یکی از این ابزارها که می تواند نقش بسیار پررنگی در متفاوت جلوه دادن عکس گرفته شده ایفا کند، نرم افزار فتوشاپ است.
نرم افزار فتوشاپ در عکاسی ، نقش مکمل را باز می کند و با فضایی که در اختیار عکاس قرار می دهد، می تواند بستری مناسبی برای خلق اثری منحصر باشد؛
به عبارتی ، نرم افزار فتوشاپ، ابزاری برای بهینه سازی تصاویر گرفته شده (اعمال برخی خلاقیت ها، ایجاد کنتراست ها، فضاسازی به شکل دلخواه و برطرف ساختن زوائدی که در زمینه وجود دارد ) به شمار می آید. عکاس به کمک این ابزار می تواند تغییراتی را که لازم می داند در عکس مربوطه ایجاد کند.

هنرجویان در اتمام دوره فتوشاپ در عکاسی چه می آموزند؟

هنرجویان در پایان  دوره فتوشاپ در عکاسی، بر تمام تکنیک های مربوط به ویرایش عکس مسلط می شوند و  مباحث را به صورت جامع، از صفر تا صد می آموزند؛ برای مثال:

 • ترمیم عکس ها و تصاویر
 • ترکیب عکس ها و تصاویر
 • امکان اعمال تغییرات با توجه به علاقۀ شخصی
 • امکان همکاری با عکاسان، حتی عکاسان حرفه ای در بخش ویرایش عکس ها
 • امکان اشتغال در عکاسی ها

سرفصل های کاربرد فتوشاپ در عکاسی

 • ترکیب و تلفیق اشکال و تصاویر، با استفاده از ابزار فتوشاپ
 • ترمیم تصاویر(اضافه کردن جزئیات به تصویر یا حذف کردن بخشی از آن)
 • آموزش ابزارهای انتخاب و جابه جایی جزئیات تصاویر  ترمیم خطوط لباس و چروک و خط های تا شدۀ آن
 • ترمیم پوست در عکس ها (حذف لکه های پوستی، حذف چروک، تغییر رنگ و روشنایی پوست و …)
 • افزایش و کاهش نور ، سایه و رنگ در تصاویر
 • اعمال تغییرات بر روی چشم(عوض کردن رنگ چشم ، از بین بردن لکه و رگ های خونی آن و …)
 • اعمال تغییرات روی ابروها و مژه ها ،رنگ آن ها ، نازک یا پهن کردن ابروها، اضافه کردن مژه و …
 • اعمال تغییرات روی لب ها ( رنگ لب ها ، نور، سایه و خطوط مرزی لب ها)
 • روش های سفید کردن دندان ها
 • روش های ایجاد تغییرات در مو (حذف و اضافه کردن مو، تغییر رنگ و سایه پردازی )
 • تغییر زوایای صورت و فک
 • حذف و اضافه کردن آرایش به صورت در تصاویر

پیش نیاز دوره فتوشاپ در عکاسی

برای شرکت در این دوره، هیچ پیش نیازی لازم نیست و هر فردی که حتی به صورت غیرحرفه ای و برای علاقۀ شخصی عکاسی می کند هم می تواند در این دوره شرکت کند و عکس هایش را مطابق با سلیقۀ خود بیاراید.

دوره فتوشاپ در عکاسی مناسب چه کسانی است؟

عکاسی کردن، هنری است که هیچ حد و مرزی برای کسی قائل نیست و پیش شرط ورود به عرصۀ آن، علاقه، عشق، خلاقیت و زمان شناسی است. این دوره برای هر فردی که به این عرصه عشق می ورزد و عاشق ثبت لحظه های درگذر و بی برگشت است، دوره ای مناسب و کاربردی به شمار می آید؛ چرا که باعث می شود عکاس بتواند تصاویر را مطابق با علاقه و سلیقۀ خود (افزایش کیفیت عکس، رفع نقص های موجود در عکس، تغییر برخی عناصر موجود در عکس، ایجاد  فضاهایی خلاقانه در عکس و … ) ظاهر سازد. البته این دوره برای عکاسانی که به صورت حرفه ای در این رشته فعالیت دارند و به دنبال تکمیل کردن توانمندی و هنرشان هستند، دوره ای کاربردی و کلیدی به شمار می آید؛ چرا که به عکاس این فضا را می دهد که صفر تا صد کارش را خودش، مطابق با اندیشه و سلیقه اش انجام دهد و به پایان برساند.

دوره فتوشاپ مناسب چه کسانی نیست؟

 • کسانی که تمایل به یادگیری، آموزش و پیشرفت ندارند .
 • کسانی که نقش تکنولوژی و فناوری های تازه را در موفقیت کسب و کار نادیده می­گیرند.
 • کسانی که به متد و روش های به روز علاقه ای ندارند و کارشان را با همان شرایط قدیم پیش می­برند.
 • کسانی که از سطح فعلی خود راضی اند.
 • کسانی که به فکر استفاده حرفه ای از فتوشاپ نیستند.
 • کسانی که به قدرت اثر گذاری یک عکس پس از ویرایش حرفه ای و اعمال افکت اعتقادی ندارند.

بازار کار فتوشاپ در عکاسی

همان طور که هر عکاس حرفه ای می داند، عکاسی، پیوندی محکم با خلاقیت و هوشمندی دارد و اگر یک عکاس این دو خصیصه را داشته باشد، فرصت های فوق العاده ای را که سر راهش قرار می گیرد، به چنگ می آورد و از آن تصویری تکرار نشدنی خلق می کند. منحصر بودن، یعنی گران بودن، و این ویژگی ها می تواند یک عکاس حرفه ای را به درآمدی چشمگیر و قابل توجه برساند. از آنجا که بسیاری از رویدادها و تجارت ها نیازمند خلق  و ثبت برخی از لحظه ها و رخدادها است، این حرفه همیشه بازار پر رونق خود را دارد و هرگز از تب و تاب نمی افتد؛ از این رو، هر عکاسی با تجربه اندوزی، تمرین و کسب مهارت های لازم می تواند بازار پر درآمد خود ر ا داشته باشد. در این راستا، دانش فتوشاپ در عکاسی، به عکاس کمک می کند تا در بهترین سطح خود ظاهر شود و اثرش را از ابتدا تا انتها، خود به پایان برساند و با توجه به نگاه و سلیقۀ خود، کارش را ارائه بدهد؛ بنابراین، باید گفت که این رشته بسیار پول ساز و پررونق است و تا زمانی که عکاس، موقعیت شناس و قدرتمند ظاهر شود، درآمد به دنبال او در حرکت است!