ایجاد عمق در عکس های شما

روش ایجاد عمق در عکس

ایجاد عمق در عکس های شما

عکس با احساس عمق و پرسپکتیو در آن خیلی جذاب تر و گیراتر است.
این نکات به شما کمک می کنند که عکس هایی با حس عمق بگیرید.
یکی از چالش های بزرگ در عکاسی این است که حس عمق را در عکس هایتان
ایجاد کنید و به عکس های دو بعدیتان حس یک عکس سه بعدی را بدهید.
نه تنها این کار باعث ایجاد عکس های جذاب تر و گیراتر می شود، بلکه باعث می شود
بیننده بیشتر با عکس شما درگیر شود و آنها را دعوت می کند که تصویر را بیشتر بررسی کند.

راه های زیادی وجود دارند که می توانید به وسیله ی آنها احساس عمق را در عکس هایتان بالا ببرید.
اگرچه اینها قانون غیر قابل تغییر نیستند ولی بیشتر آنها ریشه در هنر صدها سال پیش
دارند که می توانند به خوبی در عکاسی نیز استفاده شوند.
معمولا تغییر در زاویه دید یا چیدمان می تواند به طور کلی عکس شما را تغییر دهد.
با مقداری تمرین می توانید عمق را در عکس هایتان بیشتر کنید.

 

پیش زمینه ی عکس جذابیت داشته باشد

وقتی در حال عکاسی از یک سوژه در فاصله متوسط تا دور هستید، معمولا مسطح به نظر
می رسد، مخصوصا وقتی روی آن زوم کرده باشید تا قاب را با سوژهتان پر کنید.
یک سوژه ی جذاب را در پیش زمینه ی عکستان داشته باشید تا حس عمق عکس را بالا ببرید.
این باعث می شود که نگاه بیننده در قسمت های مختلف تصویر از پیش زمینه ی عکس تا فواصل دور، به حرکت درآید.

ایجاد عمق در عکس wide

در حالت پرتره عکس بگیرید

به حالتی فکر کنید که ما جهان را می بینیم، اگر شما به مقابل خود نگاه کنید و سرتان را
از سمتی به سمت دیگر بچرخانید، نگاهتان به اشیائی جلب خواهد شد که همه در یک فاصله ی مشخص از شما قرار دارند.
ولی اگر سرتان را بالا و پایین کنید می توانید روی اشیائی که در فواصل مختلف هستند فوکوس کنید؛ از خیلی نزدیک تا خیلی دور.
در حالت عمودی، عمق خیلی بیشتری احساس می شود و عکس های پرتره معمولا در حالت عمودی گرفته می شوند.
دفعه ی بعد که به صورت غریزی دوربینتان را افقی گرفتید، به این فکر کنید که آیا
می خواهید احساس عمق بیشتری را در عکس هایتان منتقل کنید یا خیر؟

ایجاد عمق در عکس

دیدگاهتان را تغییر دهید

به جای آنکه در ارتفاع چشمان خودتان عکاسی کنید، روی زمین خم شوید و از آنجا عکس بگیرید.
هرچه اشیاء در فاصله ی بیشتری باشند کوچکتر دیده می شوند و این کار حس عمق را بهتر ایجاد می کند.
تغییر زاویه ی دید فواید دیگری هم در مورد ایجاد جذابیت بیشتر در پیش زمینه دارد و
علاوه بر این چیدمان ناآشناتر و خیره کننده تری را ایجاد می کند.

ایجاد عمق در عکس در حالت پرتره

 

صحنه تان را قاب بندی کنید.

از اشیاء پیش زمینه برای ایجاد قاب های طبیعی دور سوژه ای که از آن عکاسی می کنید استفاده کنید.
این کار باعث می شود که احساس عمق در عکس شما بالاتر رود و بیننده از درون قاب
به صحنه ی مورد نظر شما بنگرد و به جای آنکه آن را بدون انجام هیچ کاری فقط نگاه کند، به طور ذهنی آن را اکتشاف کند.

ایجاد عمق در عکس

 

از زاویه های Wide تر استفاده کنید.

عکاسی را زاویه ی wide (یا به صورت zoom out) پرسپکتیو را
در یک صحنه بیشتر نشان می دهد و احساس عمق بیشتری را منتقل می کند.
زمانی که در حال عکاسی با یک لنز زوم هستید، نزدیک تر شدن به سوژه و zoom out کردن نیز همین اثر را دارد.

آموزش ایجاد عمق در عکس

 

 

از خطوط راهنما استفاده کنید.

خطوطی که از پیش زمینه شروع می شوند و در طول صحنه به حرکت در می آیند،
نگاه بیننده را در طول آنها به حرکت در می آورد.
خطوط راهنما همه جا هستند، از خطوط کناره ی ساحل تا درختانی که در خیابان های
شهر افتاده اند، پس عادت کنید که همیشه همه جا به دنبال آنها بگردید.
استفاده ی یک یا چند خط راهنما در عکستان راهی مطمئن برای ایجاد حس عمق در عکس است.

چگونگی ایجاد عمق در عکس

 

 

 

لایه لایه کردن

با روی هم قرار گرفتن (overlapping) اشیاء، نگاه بیننده در یک صحنه ی سه بعدی به حرکت در خواهد آمد.
این امر به بینندگان شما کمک می کند که به جای آنکه فقط یک عکس را نگاه کنند،
از نظر ذهنی خودشان را «داخل» صحنه ببینند و حس عمق خیلی بالاتری در عکس ایجاد می کند.
لایه بندی مخصوصا زمانی موثر خواهد بود که کانترست قابل توجهی در سایه ها یا
بافت های دو شیء روی هم قرار گرفته، وجود داشته باشد.
این کانترست کمک می کند که اشیاء از یکدیگر متمایز دیده شوند.

ایجاد عمق در عکس

ایجاد عمق در عکس های شما

عکس با احساس عمق و پرسپکتیو در آن خیلی جذاب تر و گیراتر است.
این نکات به شما کمک می کنند که عکس هایی با حس عمق بگیرید.
یکی از چالش های بزرگ در عکاسی این است که حس عمق را در عکس هایتان
ایجاد کنید و به عکس های دو بعدیتان حس یک عکس سه بعدی را بدهید.
نه تنها این کار باعث ایجاد عکس های جذاب تر و گیراتر می شود، بلکه باعث می شود
بیننده بیشتر با عکس شما درگیر شود و آنها را دعوت می کند که تصویر را بیشتر بررسی کند.

راه های زیادی وجود دارند که می توانید به وسیله ی آنها احساس عمق را در عکس هایتان بالا ببرید.
اگرچه اینها قانون غیر قابل تغییر نیستند ولی بیشتر آنها ریشه در هنر صدها سال پیش
دارند که می توانند به خوبی در عکاسی نیز استفاده شوند.
معمولا تغییر در زاویه دید یا چیدمان می تواند به طور کلی عکس شما را تغییر دهد.
با مقداری تمرین می توانید عمق را در عکس هایتان بیشتر کنید.

 

پیش زمینه ی عکس جذابیت داشته باشد

وقتی در حال عکاسی از یک سوژه در فاصله متوسط تا دور هستید، معمولا مسطح به نظر
می رسد، مخصوصا وقتی روی آن زوم کرده باشید تا قاب را با سوژهتان پر کنید.
یک سوژه ی جذاب را در پیش زمینه ی عکستان داشته باشید تا حس عمق عکس را بالا ببرید.
این باعث می شود که نگاه بیننده در قسمت های مختلف تصویر از پیش زمینه ی عکس تا فواصل دور، به حرکت درآید.

در حالت پرتره عکس بگیرید

به حالتی فکر کنید که ما جهان را می بینیم، اگر شما به مقابل خود نگاه کنید و سرتان را
از سمتی به سمت دیگر بچرخانید، نگاهتان به اشیائی جلب خواهد شد که همه در یک فاصله ی مشخص از شما قرار دارند.
ولی اگر سرتان را بالا و پایین کنید می توانید روی اشیائی که در فواصل مختلف هستند فوکوس کنید؛ از خیلی نزدیک تا خیلی دور.
در حالت عمودی، عمق خیلی بیشتری احساس می شود و عکس های پرتره معمولا در حالت عمودی گرفته می شوند.
دفعه ی بعد که به صورت غریزی دوربینتان را افقی گرفتید، به این فکر کنید که آیا
می خواهید احساس عمق بیشتری را در عکس هایتان منتقل کنید یا خیر؟

دیدگاهتان را تغییر دهید

به جای آنکه در ارتفاع چشمان خودتان عکاسی کنید، روی زمین خم شوید و از آنجا عکس بگیرید.
هرچه اشیاء در فاصله ی بیشتری باشند کوچکتر دیده می شوند و این کار حس عمق را بهتر ایجاد می کند.
تغییر زاویه ی دید فواید دیگری هم در مورد ایجاد جذابیت بیشتر در پیش زمینه دارد و
علاوه بر این چیدمان ناآشناتر و خیره کننده تری را ایجاد می کند.

 

صحنه تان را قاب بندی کنید.

از اشیاء پیش زمینه برای ایجاد قاب های طبیعی دور سوژه ای که از آن عکاسی می کنید استفاده کنید.
این کار باعث می شود که احساس عمق در عکس شما بالاتر رود و بیننده از درون قاب
به صحنه ی مورد نظر شما بنگرد و به جای آنکه آن را بدون انجام هیچ کاری فقط نگاه کند، به طور ذهنی آن را اکتشاف کند.

 

از زاویه های Wide تر استفاده کنید.

عکاسی را زاویه ی wide (یا به صورت zoom out) پرسپکتیو را
در یک صحنه بیشتر نشان می دهد و احساس عمق بیشتری را منتقل می کند.
زمانی که در حال عکاسی با یک لنز زوم هستید، نزدیک تر شدن به سوژه و zoom out کردن نیز همین اثر را دارد.

 

 

از خطوط راهنما استفاده کنید.

خطوطی که از پیش زمینه شروع می شوند و در طول صحنه به حرکت در می آیند،
نگاه بیننده را در طول آنها به حرکت در می آورد.
خطوط راهنما همه جا هستند، از خطوط کناره ی ساحل تا درختانی که در خیابان های
شهر افتاده اند، پس عادت کنید که همیشه همه جا به دنبال آنها بگردید.
استفاده ی یک یا چند خط راهنما در عکستان راهی مطمئن برای ایجاد حس عمق در عکس است.

 

لایه لایه کردن

با روی هم قرار گرفتن (overlapping) اشیاء، نگاه بیننده در یک صحنه ی سه بعدی به حرکت در خواهد آمد.
این امر به بینندگان شما کمک می کند که به جای آنکه فقط یک عکس را نگاه کنند،
از نظر ذهنی خودشان را «داخل» صحنه ببینند و حس عمق خیلی بالاتری در عکس ایجاد می کند.
لایه بندی مخصوصا زمانی موثر خواهد بود که کانترست قابل توجهی در سایه ها یا
بافت های دو شیء روی هم قرار گرفته، وجود داشته باشد.
این کانترست کمک می کند که اشیاء از یکدیگر متمایز دیده شوند.

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزشی عکاسی

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید لنز دوربین
نکاتی برای بهبود کیفیت عکس پرتره
آموزش عکاسی از رد ستارگان
فواصل کانونی و انواع لنز ها
عکاسی انتراعی و 35 ایده مهم برای آن
شاتر پرده جلو الکترونیکی
7 گام برای پیدا کردن منبع الهام تا بتوان عکس های فوق العاده ای گرفت
چگونه رشد و شکوفایی در عکاسی حرفه ای را با چند مهارت تجربه کنیم ؟
عکاسی با نوردهی طولانی ، چطور می توان عکس گرفت؟
نحوه استفاده از مد bulb برای عکاسی با نوردهی بالا
عکاسی از کودک و نوزاد و نکات مهم آن
6 دلیل رفتن به کلاس عکاسی
24 مورد از انواع عکاسی که هرکدام از آنها جهان را زیباتر کرده است
ایده هایی برای عکاسی در منزل
چگونه نقد عکس بنویسیم؟
چگونه زمان را در یک عکس فشرده کنیم؟ آموزش عکاسی HDR ، اچ دی آر
اهمیت پرسپکتیو در عکاسی
دلایل مهم برای عکاسی با دید پرندگان
7 نکته برای تصحیح نورپردازی در عکاسی
خطوط راهنما در عکاسی
چگونه می توان سوژه عکاسی با نوردهی طولانی انتخاب کرد
معرفی لنز واید و کاربرد آن
8 ترفند برای عکاسی حرکات ورزشی سریع
آموزش عکاسی از قطرات آب
دوربین های آنالوگ و انواع  فیلم آنها
چگونگی اطلاع از ایزو دوربین دیجیتال 
چگونه رزولوشن عکس را بالا ببریم؟
نکته هایی برای استفاده از رنگ در عکاسی
عکاسی مد چیست
معرفی عکاسی مادون قرمز